Johtokunta

Ammattiosaston ​toimintaa​ ​johtaa​ ​yhdistyksen​ ​hallitus,​ yhdeksi vuodeksi valittu johtokunta. PAM - Liikealan Savonlinnan osaston 017 ry:n johtokunta vuodelle 2020 on valittu 12.12.2019 pidetyssä sääntömääräisessä syyskokouksessa. Johtokuntaan kuuluu tällä hetkellä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä neljä (4) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.

Johtokunta kokoontuu noin  kerran kuukaudessa ja huolehtii toiminnan sujuvuudesta sekä tekee päätöksiä mm. järjestettävistä tapahtumista. Tiedottaminen tapahtuu esim. sähköpostin, Facebookin, osaston verkkosivujen, Pam.fi -tapahtumakalenterin, liiton lehden ja lehti-ilmoittelun avulla. 

Puheenjohtaja                           

 • Kokki Anita (ansko@kyyhkynetti.com)
  Ammattiosaston sähköposti: pam017savonlinna(at)gmail.com
  Puh. 050 531 8194

Varapuheenjohtaja                    

 • Salinas-Ranta Emma

Sihteeri                                       

 • Rinkinen Risto (risto.rinkinen@gmail.com)
  Ammattiosaston sähköposti: pam017savonlinna(at)gmail.com
  Osaston puh. 044 731 0046 (esim. tekstiviestit)

Varsinaiset jäsenet                 

 • Heiskanen Minna
   
 • Korjansalo Timo
   
 • Myllys Kati
 • Räisänen Nina

Varajäsenet                              

 • Lipsanen Mervi
   
 • Willman Juha
   
 • Ylönen Ninna

Eläkekerho                              

 • Korhonen Aila

 


Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa yhdistyksen hallitus, yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta (yhdistyksen säännöt 21.4.2015: 8§). Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja (osaston puheenjohtaja), varapuheenjohtaja ja sihteeri, joiden lisäksi vähintään kolme ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä tai vähintään kolme yleisvarajäsentä. Johtokunta valitsee taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt että mahdollisten jaostojen jäsenet. Toimihenkilöitä voi olla yksi kutakin tehtäväkuvaa varten lukuun ottamatta jäsenvastaavia, joita voi olla kaksi.