Linkit

Palvelualojen ammattiliitto PAM

PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Työelämän asiantuntijana se parantaa jäsenten toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen laatua.

Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 17:ää ammattiliittoa ja niiden noin 900 000:ta jäsentä. SAK:lla ei ole henkilöjäseniä, vaan jäseniämme ovat työehtosopimuksia neuvottelevat ammattiliitot.

Aluehallintovirasto AVI

Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta. Työsuojelun vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta. Lisää AVIn toiminnasta ja tehtävistä >

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (TE-palvelut)

Julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla, TE-palveluilla, edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä sekä kansalaisten työllistymiskyvyn kehittymistä. TE-palveluiden sivuilta löytyvät avoimet työpaikat, tietoa työnhausta, ansioluettelon ja hakemuksen tekemisestä sekä haastatteluun valmistumisesta. 

Finlex- Valtion säädöstietopankki

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton internet-palvelu. Finlex-palvelun kokonaisuudet ovat lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset.

Työturvallisuuskeskus TTK

TTK tarjoaa palveluja työpaikoille työturvallisuuden kehittämiseen ja työsuojelun yhteistoiminnan parantamiseen. Työturvallisuuskeskus on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima asiantuntijaorganisaatio ja teemme yhteistyötä laajasti työelämän toimijoiden kanssa.

Työterveyslaitos TTL

TTL on työhyvinvoinnin asiantuntijaorganisaatio. Asiakkaita ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Verkkosivuilta löytyy tietoa työterveydestä, työturvallisuudesta ja työkyvystä.

Eläketurvakeskus ETK

ETK on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja

Työeläke.fi

Perustietoa eläkkeistä, eläkkeen karttumisesta, työnantajan velvollisuuksista ja reitti omaan työeläkeotteeseen.

Kansaneläkelaitos KELA

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat Suomen sosiaaliturvan piirissä olevat henkilöt. Kelan asiakkaita ovat myös ne työnantajat, jotka hoitavat joitakin työntekijöidensä Kela-asioita. Lisää Suomen sosiaaliturvasta >

Suomi.fi -palvelu

Suomi.fi -verkkopalvelusta tietoa eri elämäntilanteisiin ja yrityksen elinkaaren vaiheisiin. Käytettävissä olevat palvelut ja toimintaohjeita asioiden hoitamiseen.

Työväen Sivistysliitto TSL

Työväen Sivistysliitto TSL on järjestöjen oppilaitos, joka rohkaisee ihmisiä vaikuttamiseen yhteiskunnassa. TSL on kokenut aikuiskoulutuksen järjestäjä, jonka kurssit ovat avoimia kaikille aikuisopiskelusta kiinnostuneille. Lisää koulutustarjonnasta >