Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Ammattiosasto järjestää tapahtumia toimintansa tarkoituksen tukemiseksi. Osasto ja sen jäsenet osallistuvat erilaisiin yhteistyötapahtumiin. Osasto tiedottaa monikanavaisesti erilaisista tapahtumista, tilaisuuksista, osaston kokouksista, jäseneduista… Toimintaan haetaan ja pyydetään mukaan lisää niin jäseniä kuin luottamus- ja yhdyshenkilöitä.

 • johtokunnan kokoukset 1 krt / kk (pois lukien kesä-, heinä-, elokuu)
 • joka kuukausi päivystys toimistolla (pois lukien kesäkuukaudet)
 • tapahtuma jäsenille keväällä ja/tai syksyllä
 • pikkujoulut tai kuusenkaristajaiset
 • PAMin valtakunnalliset teemaviikot
 • ammattiosaston verkkosivujen päivittäminen (jäsenedut, tapahtumat)
 • edustus PAMin Itä-Suomen aluekokouksissa, puheenjohtajapäivillä ym.
 • ammattiosaston kevät- ja syyskokoukset
 • osastojen yhteiset pilkkikisat kevättalvella
 • Smartum -setelit
 • työpaikka- ja oppilaitoskäynnit

► Ammattiosasto tukee eläkeläisten ja nuorten jäsenten osallistumista erilaisiin tapahtumiin toimintavuoden aikana. Lisäksi työttömien jäsenten toivottaisiin osallistuvan toimintaan sekä tekevän ehdotuksia toiminnan muodoista ja sisällöistä, esimerkiksi siitä, millaisia kursseja ja tilaisuuksia tarvittaisiin työllistymisen tai hyvinvoinnin tueksi.

► Anna palautetta. Ideoita otetaan aina vastaan!

Ammattiosaston johtokunta kiinnittää entistä enemmän tulevan toimintakautensa aikana verkostoitumiseen eri yhteistyökumppaneiden kanssa mm. neuvottelemalla erilaisia etuja jäsenilleen, järjestämällä koulutusta ja pitämällä yhteyttä samankaltaiset arvot omaavien yhdistysten kanssa.

 

Yhdessä olemme enemmän – Iloisesti Pamin 017 osastossa!

 

 

© 2019, PAM - Savonlinnan Liikealan osasto 017 pidättää oikeudet muutoksiin.