Yhdistyksen säännöt

Yhdistysten toimintaa ohjaa yhdistyslaki (1989/503). Yhdistyksen saa perustaa aatteellista tarkoitusta, sen yhteistä toteuttamista varten ja tarkoituksen tulee olla lain ja hyvien tapojen mukainen (1§). Tarkoituksen tulee olla voittoa tai muuta taloudellista etua tavoittelematon (2§). Yhdistyslaki on säädetty koskemaan ensisijaisesti rekisteröityjä yhdistyksiä.

Suomessa yhdistystoimintaa ohjaavat myös kirjanpito-, tilintarkastus-, tulovero-, rahankeräys- ja arpajaislaki, henkilötietolaki (1999/253), työsuhdetta koskevat lait, arvonlisävero- ja perustuslaki. Vapaaehtoistoimintaan liittyviä lakeja ja ohjeistuksia mainittujen lisäksi ovat työttömyysturvallisuus- ja työturvallisuuslaki, useat työ- ja elinkeinoministeriön sekä verohallinnon ohjeet.

Ammattiosastojen toimintaa ohjaavat lisäksi ammattiliiton ja ammattiosaston säännöt (Ammattiosaston mallisäännöt).

Palvelualojen ammattiliiton ja työttömyyskassan säännöt löydät verkosta TIETOA PAMISTA