TYÖELÄMÄ

Tutustu! Kaupan alan työehtosopimuksen muutokset voimaan 1.4.2020 >

PAMin hallitus hyväksyi kaupan alan uudet vähimmäistyöehdot perjantaina 14.2.2020, joista PAM neuvotteli Kaupan liiton kanssa vuoden alusta alkaen. Uuden työehtosopimuksen myötä vuosivapaita kertyy aiempaa enemmän, koska ns. kiky-tunneista päästiin eroon. PAM on laatinut Sinulle tiivistelmän kaikista työehtojesi muutoksista Kaupan alan työehtosopimus -wikikorttiin, josta löydät myös uudet palkkataulukot. 

Varsinainen työehtosopimuskirja ja sen erilaiset sähköiset versiot ilmestyvät samaan paikkaan myöhemmin, kun ne on julkaistu.

Kaupan alan työehtosopimus (TES)

  • sovittu kaupan alalla noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista jne.
  • minimiehtoja, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä
  • koskee työaikalain alaisia työntekijöitä
  • noudatetaan yrityksessä, jonka toimialana on vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, kioskikauppa,huolto- ja liikenneasematoiminta,kaupan palvelu- ja tukitoiminta tai konevuokraus; koskee kaupan työehtosopimuksen lisäksi kaupan ATK-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirjaa (jatkossa kaupan ICT-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirja), Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstön työehtosopimuspöytäkirjaa, varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimusta sekä vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta

Lisää 1.4.2020 muutoksista kaupan alan työehtosopimukseen >