Vuosiloma

Vuosiloma on yhteinen nimitys kesä- ja talvilomalle. Vuosilomasta säädetään vuosilomalaissa, mutta eri työehtosopimuksissa on vuosilomasta omia määräyksiään. Alla olevat tiedot ovat vuosilomalain mukaiset.

Vuosiloman ansaitseminen

Työntekijä ansaitsee vuosilomaa työssäolon perusteella. Vuosiloma ansaitaan lomanmääräytymisvuotena, joka tarkoittaa 1.4.-31.3. välistä ajanjaksoa. Vuosiloma pidetään kesälomana 2.5.-30.9. välisenä aikana ja talvilomana 1.10.-30.4. välisenä aikana.

Lomaa ansaitaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä.

Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, lomaa ansaitaan 2 arkipäivää kutakin kalenterikuukautta kohden.

Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä vähintään vuoden, lomaa ansaitaan 2,5 arkipäivää kutakin kalenterikuukautta kohden.

Poissaolopäivät

Lomaa ansaitaan myös joiltakin työstä poissaoloajoilta. Vuosilomalain 7 § 2 momentissa on luettelo sellaisista poissaoloista, jotka ovat työssäolon veroista aikaa, esim.

  • sairaslomapäivät 75 päivään asti
  • äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla oloaika
  • lomauttaminen 30 päivään asti kerrallaan
  • opintovapaalain mukainen opintovapaa, enintään 30 työpäivää/lomanmääräytymisvuosi

Sairastuminen ennen lomaa tai lomalla

Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Työntekijällä on pyynnöstään oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös silloin, jos tiedetään että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai vastaavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi leikkaushoito, jolle sovitaan etukäteen aika.

Työntekijän on muistettava pyytää vuosiloman siirtoa ja toimitettava tarvittaessa todistus työkyvyttömyydestä. Työntekijän tulee saada vahvistus työkyvyttömyyden hyväksymisestä ja loman siirrosta työnantajalta. Lisäksi työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Vaadittava selvitys riippuu alan työehtosopimuksesta, mutta käytännössä se tarkoittaa usein lääkärintodistusta. Esimerkiksi kaupan alalla työntekijän tulee toimittaa vuosiloman aikana sairastuessa lääkärintodistus, ellei työnantaja hyväksy muuta selvitystä tai todistusta. 

On tärkeää, että työntekijä ilmoittaa työkyvyttömyydestään välittömästi työnantajalle ja toimittaa lääkärintodistuksen, mikäli työnantaja sitä vaatii. Pyyntö ja ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä. Vuosiloma ei siirry, mikäli sitä ei ole työnantajalta pyydetty.

Siirretty kesäloma tulee antaa lomakaudella (touko-syyskuu) ja talviloma ennen seuraavan toukokuun alkua, mikäli se on mahdollista. Työnantaja päättää siirretyn loman ajankohdan, joka on pääsäännön mukaan ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista

Ulkomailla

Jos sairastut ulkomailla pyydä lääkärintodistukseen ICD-koodi ja työkyvyttömyysaika eli käytännössä vähintään samat tiedot, joita edellytetään myös Suomessa kirjoitetuilta todistuksilta. Todistus kannattaa myös pyytää kirjoittamaan englannin kielellä. Jos työnantaja edellyttää sinun käyvän osoittamallaan lääkärillä lomamatkan jälkeen, kannattaa myös tähän suostua.