Vuosiloma

Työntekijälle kertyy työsuhteen aikana vuosilomaa, jonka ajalta maksetaan palkka. Vuosilomasta säädetään vuosilomalaissa. Lomapäivien lukumäärä ja loman ajalta maksettava palkka tai korvaus lasketaan vuosilomalain sekä työnantajaa sitovan työehtosopimuksen perusteella. Jos työntekijälle ei kerry vuosilomaa, hänellä voi olla oikeus vapaaseen.

Vuosiloman ansaitseminen

Työntekijä ansaitsee vuosilomaa työssäolon perusteella. Vuosiloma ansaitaan lomanmääräytymisvuonna 1.4. - 31.3. Kesäloma pidetään 2.5. - 30.9. ja talviloma 1.10. - 30.4.

Lomaa ansaitaan sellaiselta kuukaudelta, jolloin työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä. Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, lomaa ansaitaan 2 arkipäivää kutakin kalenterikuukautta kohden. Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä vähintään vuoden, lomaa ansaitaan 2,5 arkipäivää kalenterikuukautta kohden.

Lisää ajantasaisesta vuosilomalainsäädännöstä Finlexistä